Daisy´s

Daisy´s Västberga | Daisys

Snabb, snabbare, Daisy’s Express Daisy´s Express Västberga är verkligen en välkomnande inrättning.

Redan vid ingången bjuder rullskriskoburna Daisy dig in.

Kioskens isolerade glasytor ger stället en öppen och ett välkomnande intryck och stänger effektivt ute bullret.

Att personalen bemöter gästerna med ett leende höjer nästan stället till himelska nivåer.

Inomhus finns 18 st. platser.

http://daisys.se